English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Physical Activity Review
Adres strony WWW: http://www.physactiv.ajd.czest.pl/
DOI: 10.16926/par
ISSN: [e]2300-5076
Index Copernicus: 2012: 4,01 ; 2013: 5,52 ; 2014: 70,10 ; 2015: 72,73
Punktacja MNiSZW: 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5 ; 2019: 20
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydaw. Projack
Symbol UKD: 796
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2013/1-
Abstrakty: 2013/1-
Pełne teksty: 2013/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.physactiv.ajd.czest.pl/?en_for-authors,3
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-27
Dziedzina:kultura fizyczna i sport
Indeksowane w:PSJD - Polish Scientific Journal Database
IC Journals Master List
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »