English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia GeoHistorica
Adres strony WWW: http://studiageohistorica.pl/
ISSN: 2300-2875
Index Copernicus: 2014: 46,10 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Fundacja Centrum GeoHistorii ; Uniwersytet Szczeciński, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Symbol UKD: 91 ; 93/94
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2013/1-
Abstrakty: 2013/1-
Pełne teksty: 2013/1-
Wskazówki dla autorów: http://studiageohistorica.pl/index.php?article=guidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-09-04
Dziedzina:geografia
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »