English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Lehahayer
Adres strony WWW: https://journals.akademicka.pl/lehahayer
Drugi adres
strony WWW:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=685
Trzeci adres
strony WWW:
https://akademicka.pl/lehahayer/
DOI: 10.12797/Lehahayer ; 10.12797/LH
ISSN: [e]2449-870X ; [p]2082-6184
Index Copernicus: 2013: 5,04 ; 2014: 59,87 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
Symbol UKD: 94(=19):94(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/1 ; 2013/3-2014/3 ; 2017/4-
Pełne teksty: 2010/1 ; 2013/3-2014/3 [dostęp płatny w CEEOL] ; 2017/4-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-02-26
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »