English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
Adres strony WWW: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS
DOI: 10.12775/PBPS
ISSN: [e]2353-7086 ; [p]2300-9853
Punktacja MNiSZW: 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5 ; 2019: 20
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2013/1/1-
Abstrakty: 2013/1/1-
Pełne teksty: 2013/1/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-08-24
Dziedzina:prawo
finanse
administracja
Indeksowane w:DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »