English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego
Adres strony WWW: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Strony/pimirg.aspx
ISSN: 0866-9503
Index Copernicus: 2012: 4,00 ; 2013: 4,40 ; 2014: 47,31 ; 2015: 62,45
Punktacja MNiSZW: 2009: 6 ; 2010a:9 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1975
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Instytut Rozwoju Gospodarczego
Symbol UKD: 338(438)
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2008/79-
Abstrakty: 2009/82-
Pełne teksty: 2009/82-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-04
Dziedzina:ekonomia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »