English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Władza Sądzenia
Adres strony WWW: http://wladzasadzenia.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/1450
ISSN: [e]2300-1690
Index Copernicus: 2013: 4,62 ; 2014: 53,77 ; 2015: 51,58
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4 ; 2019: 20
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki. Katedra Socjologii Polityki i Moralności
Symbol UKD: 32
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2012/1-
Abstrakty: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Wskazówki dla autorów: http://wladzasadzenia.pl/informacje-dla-autorek-i-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-08-24
Dziedzina:nauki polityczne
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
DOAJ - Directory of Open Access Journals
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »