English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Forum Scientiae Oeconomia
Adres strony WWW: http://ojs.wsb.edu.pl/index.php/fso
DOI: 10.23762/FSO
ISSN: [e]2353-4435 ; [p]2300-5947
Index Copernicus: 2014: 69,01 ; 2015: 81,42
Punktacja MNiSZW: 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7 ; 2019: 20
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia WSB (Dąbrowa Górnicza). Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych
Symbol UKD: 33
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2013/1/1-
Abstrakty: 2013/1/1-
Pełne teksty: 2013/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.wsb.edu.pl/information-for-authors,m,f,2041
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-02-26
Dziedzina:psychologia
ekonomia
statystyka
socjologia
nauki polityczne
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »