English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Family Forum
Adres strony WWW: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff
Drugi adres
strony WWW:
http://familyforum.uni.opole.pl/pl/
DOI: 10.25167/ff
ISSN: [e]2391-9388 ; [p]2084-1698
Index Copernicus: 2014: 54,00 ; 2015: 62,24
Punktacja MNiSZW: 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 40
Data początkowa: 2011
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny
Symbol UKD: 37
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2013/3-
Abstrakty: 2013/3-
Pełne teksty: 2013/3-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-08-24
Dziedzina:nauki o rodzinie
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »