English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Krytyka Muzyczna
Adres strony WWW: http://www.demusica.pl/?Krytyka_Muzyczna
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie De Musica
Symbol UKD: 78
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2010/1-2014/9
Pełne teksty: 2010/1-2014/9
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-04
Dziedzina:muzyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »