English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Oeconomica Posnaniensia
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1: 1974-2000
Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu: 2000-2008
Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: 2009-2012
Adres strony WWW: http://soep.ue.poznan.pl/index.php/pl/
DOI: 10.18559/SOEP
ISSN: [e]2449-9099 ; [p]2300-5254
Index Copernicus: 2014: 45,99 ; 2015: 58,82
Punktacja MNiSZW: 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 1974
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań)
Symbol UKD: 33
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2013/1/1-
Abstrakty: 2013/1/1-
Pełne teksty: 2013/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://soep.ue.poznan.pl/index.php/pl/autorzy/wskazowki-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-02-20
Dziedzina:ekonomia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »