English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Indogermanica Lodziensia
Adres strony WWW: http://classica-mediaevalia.pl/2010/03/studia-indogermanica-lodziensia-vi/
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/17584
Trzeci adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/indogermanica
ISSN: 1506-7254
Index Copernicus: 2012: 6,16 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 1998
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki
Symbol UKD: 811.1/.2
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2009/6
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-03
Dziedzina:językoznawstwo
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »