English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Historica Gedanensia
Adres strony WWW: http://www.historia.ug.edu.pl/pl/dzialalnosc_naukowo-badawcza--studia_historica_gedanensia/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ejournals.eu/Studia-Historica-Gedanensia/
DOI: 10.4467/23916001HG
ISSN: [e]2391-6001 ; [p]2081-3309
Index Copernicus: 2014: 69,92 ; 2015: 76,28
Punktacja MNiSZW: 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 40
Data początkowa: 2010
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Gdański. Instytut Historii
Symbol UKD: 94
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/1-
Abstrakty: 2013/4-2016/7
Pełne teksty: 2013/4-2016/7
Wskazówki dla autorów: http://www.ejournals.eu/Studia-Historica-Gedanensia/menu/438/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-24
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »