English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Społeczeństwo i Edukacja
Adres strony WWW: http://www.humanum.org.pl/pl/czasopisma/miedzynarodowe-studia-humanistyczne
ISSN: [e]2450-0356 ; [p]1898-0171
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum
Symbol UKD: 3
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2008/1-
Abstrakty: 2008/1-
Pełne teksty: 2008/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.humanum.org.pl/pl/czasopisma/miedzynarodowe-studia-humanistyczne/zasady-przygotowanie-artykulow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-03
Dziedzina:nauki społeczne
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »