English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Polski Proces Cywilny
Adres strony WWW: http://www.polskiprocescywilny.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/oferta/polski-proces-cywilny.html
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778581/list
ISSN: 2082-1743
Index Copernicus: 2013: 4,43 ; 2014: 36,57 ; 2015: 54,9
Punktacja MNiSZW: 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych ; LexisNexis
Symbol UKD: 347
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2010/1-
Uwagi: Nawiązuje do dwutygodnika o tym samym tytule wydawanego w latach 1934-1939.
Wskazówki dla autorów: http://www.polskiprocescywilny.pl/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-03
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »