English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Prenatal Cardiology = Kardiologia Prenatalna Echo Płodu
Poprzednie tytuły: Echo Płodu. Polska Kardiologia Prenatalna: 2011-2012
Polish Prenatal Cardiology
Polska Kardiologia Prenatalna Echo Płodu: 2012-2013
Adres strony WWW: http://journal.prenatalcardiology.org/
Drugi adres
strony WWW:
https://content.sciendo.com/view/journals/pcard/pcard-overview.xml
DOI: 10.12847/09151
ISSN: [e]2449-6731 ; [p]2449-6723
Index Copernicus: 2013: 5,38 ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2013: 1 ; 2014: 2 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 2011
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej
Symbol UKD: 616.12-053.13 ; 612.64
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2014/4/1-
Abstrakty: 2014/4/1-
Pełne teksty: 2014/4/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.degruyter.com/view/supplement/s23538201_Instructions_for_Authors.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-02-19
Dziedzina:medycyna
ginekologia
choroby układu krążenia
położnictwo
Indeksowane w:IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »