English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo
Adres strony WWW: http://www.wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/nauka-gospodarka-spoleczenstwo/nauka-gospodarka-spoleczenstwo-o-czasopismie
ISSN: 2082-6117
Punktacja MNiSZW: 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Menedżerska (Warszawa)
Symbol UKD: 001 ; 33 ; 316.3
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2010/1-2016/2(13)
Abstrakty: 2010/1-2016/2(13)
Pełne teksty: 2010/1-2016/2(13)
Wskazówki dla autorów: http://www.wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/nauka-gospodarka-spoleczenstwo/nauka-gospodarka-spoleczenstwo-instrukcje-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-03
Dziedzina:ekonomia
organizacja i zarządzanie
Indeksowane w:BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »