English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Prawnicze i Administracyjne
Adres strony WWW: http://www.wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/studia-prawnicze-i-administracyjne/o-czasopismie-studia-prawnicze-i-administracyjne
Drugi adres
strony WWW:
http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778936/list
ISSN: [e]2449-9722 ; [p]2081-8025
Index Copernicus: 2012: 4,75 ; 2013: NI ; 2014: 51,09 ; 2015: 66,61
Punktacja MNiSZW: 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Menedżerska (Warszawa)
Symbol UKD: 351 ; 34
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2010/1-2018/1(23)
Abstrakty: 2010/1-2018/1(23)
Pełne teksty: 2010/1-2018/1(23)
Wskazówki dla autorów: http://www.wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/studia-prawnicze-i-administracyjne/studia-prawnicze-i-administracyjne-instrukcje-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-02-19
Dziedzina:prawo
administracja
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »