English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Społeczne
Adres strony WWW: http://www.wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/studia-spoleczne-2017/o-czasopismie
ISSN: [e]2449-9714 ; [p]2081-0008
Index Copernicus: 2015: 45,70
Punktacja MNiSZW: 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Menedżerska (Warszawa). Wydział Nauk Społecznych
Symbol UKD: 316
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2009/1-
Abstrakty: 2009/1-
Pełne teksty: 2009/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/studia-spoleczne-2017/studia-spoleczne-instrukcje-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-03
Dziedzina:nauki społeczne
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »