English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy
Adres strony WWW: http://www.maska.psc.uj.edu.pl/
ISSN: [e]2449-9153 ; [p]1898-5947
Punktacja MNiSZW: 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2007
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jagielloński. Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Symbol UKD: 008 ; 572
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2007/1-2018/3
Pełne teksty: 2007/1-2018/3
Wskazówki dla autorów: http://www.maska.psc.uj.edu.pl/wyslij-tekst/wymogi-edytorskie
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-23
Dziedzina:antropologia kulturowa
socjologia
etnologia
literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »