English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kościół i Prawo
Adres strony WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/kip
Drugi adres
strony WWW:
https://tnkul.pl/kosciol-i-prawo
Trzeci adres
strony WWW:
http://dlibra.kul.pl/publication/25321
Czwarty adres
strony WWW:
https://ojs.tnkul.pl/index.php/kip
DOI: 10.18290/kip
ISSN: [e]2544-5804 ; [p]0208-7928
Index Copernicus: 2012: 4,69 ; 2013: 5,16 ; 2014: 53,18 ; 2015: 78,08
Punktacja MNiSZW: 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 1981-1998 ; 2012
Data online: 1981
Wydawca/Instytucja sprawcza: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Symbol UKD: 27-74
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1981/1-2018/2
Abstrakty: 1981/1-2018/2
Pełne teksty: 1981/1-2018/2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-02-23
Dziedzina:prawo
religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »