English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kieleckie Studia Teologiczne
Adres strony WWW: http://ojs.academicon.pl/index.php/kst
Drugi adres
strony WWW:
http://wsd.kielce.pl/kst/
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/555/
ISSN: 1730-072X
Index Copernicus: 2013: 4,95 ; 2014: 40,55 ; 2015: 39,31
Punktacja MNiSZW: 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2002
Data online: 2002
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższe Seminarium Duchowne (Kielce)
Symbol UKD: 2
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2002/1-
Abstrakty: 2010/9-
Pełne teksty: 2002/1-
Wskazówki dla autorów: http://wsd.kielce.pl/kst/dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-02-23
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »