English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Język, Szkoła, Religia
Adres strony WWW: http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/JSR
Drugi adres
strony WWW:
http://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_filologii_polskiej/jezykoznawstwo_polonistyczne/czasopismo_naukowe_jezyk-szkola-religia
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/611/
Czwarty adres
strony WWW:
http://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR
ISSN: 2080-3400
Punktacja MNiSZW: 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2005
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydawnictwo "Bernardinum" ; Uniwersytet Gdański. Katedra Polonistyki Stosowanej
Symbol UKD: 2-75 ; 81 ; 37
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2006/1-2019/1
Pełne teksty: 2006/1-2019/1
Wskazówki dla autorów: http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/JSR/information/readers
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-02-23
Dziedzina:pedagogika
religioznawstwo i teologia
filologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
JSTOR
« Powrót do wyszukiwania »