English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Heteroglossia. Studia Kulturoznawczo-Filologiczne
Adres strony WWW: http://www.heteroglossia.byd.pl/
ISSN: 2084-1302
Punktacja MNiSZW: 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4 ; 2019: 20
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Gospodarki (Bydgoszcz). Instytut Kulturoznawstwa ; Wyższa Szkoła Gospodarki (Bydgoszcz). Katedra Lingwistyki Stosowanej
Symbol UKD: 37
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/1-
Abstrakty: 2011/1-
Wskazówki dla autorów: http://heteroglossia.byd.pl/userfiles/files/Podstawowe%20zasady%20recenzowania%20publikacji%20w%20czasopismach.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-23
Dziedzina:kulturoznawstwo
językoznawstwo
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »