English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej
Poprzednie tytuły: Biuletyn Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek: 2003-2008 (ISSN: 1732-1913)
Adres strony WWW: https://zawacka.pl/wydawnictwa/biuletyn
DOI: 10.30747/bfgez
ISSN: 2081-2752
Punktacja MNiSZW: 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2000
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek
Symbol UKD: 94(438)(082) ; 329.75(438)
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2000/39-2001/40 ; 2009/57 ; 2010/59-2017/67
Pełne teksty: 2000/39-2001/40 ; 2009/57 ; 2010/59-2017/67
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-22
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »