English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia
Adres strony WWW: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp
DOI: 10.14746/bp
ISSN: 0239-4278
Index Copernicus: 2013: 4,65 ; 2014: 50,22 ; 2015: 72,43
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 20
Data początkowa: 1984
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Historii
Symbol UKD: 914.97 ; 949.7
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012/19-
Abstrakty: 2012/19-
Pełne teksty: 2012/19-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-22
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »