English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Pedagogika Rodziny
Poprzednie tytuły: Family Pedagogy
Adres strony WWW: http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/470/
DOI: 10.1515/fampe
ISSN: [e]2543-862X ; [p]2082-8411
Index Copernicus: 2012: 4,52 ; 2013: 4,59 ; 2014: 48,93 ; 2015: 65,74
Punktacja MNiSZW: 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania (Łódź)
Symbol UKD: 37
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Wskazówki dla autorów: http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl/index.php/informacje-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-08-20
Dziedzina:pedagogika
nauki o rodzinie
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »