English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
Adres strony WWW: http://ikar.wz.uw.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16779041/list
DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR
ISSN: [e]2299-5749 ; [p]2299-8837
Index Copernicus: 2013: 4,35 ; 2014: 48,94 ; 2015: 53,82
Punktacja MNiSZW: 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych
Symbol UKD: 346.54
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Wskazówki dla autorów: http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=201
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-02-17
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »