English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Adres strony WWW: http://zeszyty-naukowe.wsa.edu.pl/
ISSN: 2300-3170
Punktacja MNiSZW: 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2000
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Agrobiznesu (Łomża)
Symbol UKD: 6
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2008/37-
Pełne teksty: 2008/37-
Uwagi: Poszczególne "Zeszyty Naukowe" ze względu na swój międzywydziałowy charakter tematyczny uzyskały oddzielne rady naukowe i programowe oraz komitety wydawnicze dla poszczególnych numerów tej serii wydawniczej.
Wskazówki dla autorów: http://zeszyty-naukowe.wsa.edu.pl/wytyczne-dla-autorowsubmission-guidelines/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-08-19
Dziedzina:medycyna
rolnictwo
nauki techniczne
Indeksowane w:BazHum
AGRO
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »