English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne
Adres strony WWW: http://www.wydawnictwo.pwszplock.pl/naukiekonomiczne.html
Drugi adres
strony WWW:
http://czasopisma.pwszplock.pl/index.php/ne/index
ISSN: [e]2449-7975 ; [p]1644-888X
Index Copernicus: 2013: 3,59 ; 2014: 35,32 ; 2015: 49,79
Punktacja MNiSZW: 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2002
Data online: 2002
Wydawca/Instytucja sprawcza: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Płock)
Symbol UKD: 330
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2002/1-
Pełne teksty: 2008/9-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-02-17
Dziedzina:ekonomia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »