English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Konteksty Społeczne
Adres strony WWW: http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/
ISSN: [e]2300-6277 ; [p]2544-8080
Index Copernicus: 2014: 48,64 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Symbol UKD: 316
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2013/1-2017/5/2
Abstrakty: 2013/1-2017/5/2
Pełne teksty: 2013/1-2017/5/2
Wskazówki dla autorów: http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/?page_id=48
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-02-17
Dziedzina:psychologia
antropologia kulturowa
socjologia
nauki polityczne
kulturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »