English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Środowisko Mieszkaniowe
Poprzednie tytuły: Housing Enviroment
Adres strony WWW: http://kksm.arch.pk.edu.pl/housingenvironment/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ejournals.eu/housingenvironment/
DOI: 10.4467/25438700SM
ISSN: [e]2543-8700 ; [p]1731-2442
Index Copernicus: 2012: 3,60 ; 2013: 5,04 ; 2014: 62,83 ; 2015: 70,03
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 2003
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska. Wydział Architektury Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego
Symbol UKD: 72 ; 711.1
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2003/1-
Pełne teksty: 2003/1-
Wskazówki dla autorów: http://kksm.arch.pk.edu.pl/housingenvironment/docs/wytyczne%20dla%20autor%C3%B3w%202016.doc
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-08-19
Dziedzina:architektura
Indeksowane w:BazTech
BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »