English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
Adres strony WWW: http://ceraneum.uni.lodz.pl/s-ceranea
Drugi adres
strony WWW:
http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3877
Trzeci adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/sceranea
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/419/
DOI: 10.18778/2084-140X
ISSN: [e]2449-8378 ; [p]2084-140X
Index Copernicus: 2013: 5,46 ; 2014: 79,80 ; 2015: 88,88
Punktacja MNiSZW: 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 20
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki. Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana
Symbol UKD: 94:008(4-015+398)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Wskazówki dla autorów: http://ceraneum.uni.lodz.pl/s-ceranea/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-02-21
Dziedzina:historia i archiwistyka
językoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »