English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy
Adres strony WWW: http://www.studentniepelnosprawny.uph.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/41
ISSN: 1689-6416
Index Copernicus: 2014: 40,99 ; 2015: 54,34
Punktacja MNiSZW: 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1997
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce)
Symbol UKD: 378 ; 376-056.26
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2004/5-2007/7 ; 2008/8-
Abstrakty: 2008/8-
Pełne teksty: 2011/11-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-01
Dziedzina:pedagogika
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »