English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Chełmski
Adres strony WWW: http://srch.chbp.chelm.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/pubindex?dirids=15
ISSN: 1425-6665
Index Copernicus: 2013: 4,58 ; 2014: 52,78 ; 2015: 47,17
Punktacja MNiSZW: 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1995
Data online: 1995
Wydawca/Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Rocznik Chełmski
Symbol UKD: 308(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1995/1-
Pełne teksty: 1995/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.chbp.chelm.pl/srch/instrukcje
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-01
Dziedzina:historia i archiwistyka
socjologia
kulturoznawstwo
archeologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
IC Journals Master List2
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »