English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przedsiębiorstwo & Finanse
Adres strony WWW: http://pif.wsfiz.edu.pl/
ISSN: 2084-1361
Index Copernicus: 2013: 3,07 ; 2014: 53,08 ; 2015: 57,42
Punktacja MNiSZW: 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (Białystok). Wydział Finansów i Informatyki
Symbol UKD: 336:005.342
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2011/1-2018/1
Abstrakty: 2011/1-2018/1
Pełne teksty: 2011/1-2018/1
Wskazówki dla autorów: http://www.pif.wsfiz.edu.pl/index.php/pl/przedsi%C4%99biorstwoifinanse/informacje-dla-autor%C3%B3w.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-01
Dziedzina:finanse
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »