English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne
Adres strony WWW: http://www.uwm.edu.pl/historia/index.php?option=com_content&view=article&id=287&Itemid=131
Drugi adres
strony WWW:
http://ptafr.org.pl/publikacje
ISSN: [e]2449-822X ; [p]2084-4964
Punktacja MNiSZW: 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2017s: 1
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Instytut Historii i Studiów Międzynarodowych
Symbol UKD: 821.414/.45 ; 008(6) ; 94(6)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/1
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-01
Dziedzina:historia i archiwistyka
kulturoznawstwo
filologia
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »