English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Poprzednie tytuły: Kwartalnik Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury: 2007
Iuris Effectus: 2007-2010
Adres strony WWW: http://www.kssip.gov.pl/dzialalnosc-wydawnicza/kwartalnik
ISSN: 2083-7186
Index Copernicus: 2015: 42,31
Punktacja MNiSZW: 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2007
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Symbol UKD: 347.96
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2011/Zesz. Spec.-
Pełne teksty: 2011/Zesz. Spec.-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-01
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »