English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
EKRANy
Adres strony WWW: http://www.ekrany.org.pl/
ISSN: 2083-0874
Index Copernicus: 2013: 4,94 ; 2014: 27,46 ; 2015: 45,4
Punktacja MNiSZW: 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej EKRANy
Symbol UKD: 791
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2011/1-2-
Wskazówki dla autorów: http://ekrany.org.pl/dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-01
Dziedzina:teatr i film
Indeksowane w:Katalog Czasopism Kulturalnych
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »