English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Open Engineering
Poprzednie tytuły: Central European Journal of Engineering: 2011-2014
Adres strony WWW: http://www.degruyter.com/view/j/eng
Drugi adres
strony WWW:
http://link.springer.com/journal/13531
ISSN: [e]2391-5439
Index Copernicus: 2015: 100,00
Punktacja MNiSZW: 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11 ; 2019: 70
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: De Gruyter Open Sp. z o.o.
Symbol UKD: 62
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2011/1-
Abstrakty: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-20
Dziedzina:inżynieria
Indeksowane w:IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
PBN - Polska Bibliografia Naukowa2
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »