English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wartości w Muzyce
Adres strony WWW: https://wydawnictwo.us.edu.pl/taxonomy/term/192#main-content
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=365
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/649/
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Śląski (Katowice)
Symbol UKD: 78
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2008/1-2014/6
Abstrakty: 2008/1-2014/6
Pełne teksty: 2008/1-2014/6
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-19
Dziedzina:muzyka
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
« Powrót do wyszukiwania »