English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Edukacja Humanistyczna
Adres strony WWW: http://wshtwp.pl/edukacja-humanistyczna/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/873/
ISSN: 1507-4943
Index Copernicus: 2012: 5,18 ; 2013: 5,42 ; 2014: 45,82 ; 2015: 55,32
Punktacja MNiSZW: 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1999
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Wyższa Szkoła Humanistyczna (Szczecin)
Symbol UKD: 37
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1999/1-
Abstrakty: 2010/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Wskazówki dla autorów: http://wshtwp.pl/?page_id=2304
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-19
Dziedzina:pedagogika
socjologia
Indeksowane w:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »