English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Filozofia i Nauka
Adres strony WWW: http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/
ISSN: [e]2545-1936 ; [p]2300-4711
Index Copernicus: 2015: 58,08
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4 ; 2019: 20
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Symbol UKD: 1 ; 001
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2013/1-
Abstrakty: 2013/1-
Pełne teksty: 2013/1-
Wskazówki dla autorów: http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/informacje-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-19
Dziedzina:nauka
filozofia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »