English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego
Adres strony WWW: http://trybunal.gov.pl/publikacje/wydawnictwa/
ISSN: 2082-5692
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Biuro Trybunału Konstytucyjnego
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2011/1-2014/1-2
Abstrakty: 2012/1-2014/1-2
Pełne teksty: 2012/1-2014/1-2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-01
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »