English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Samorządowy
Adres strony WWW: http://www.roczniksamorzadowy.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/6265
Trzeci adres
strony WWW:
http://bc.wbp.lublin.pl/publication/149
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/148/
ISSN: [e]2300-2662
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Fundacja Inicjatyw Akademickich
Symbol UKD: 32/35 ; 65
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012/1-
Abstrakty: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Wskazówki dla autorów: http://roczniksamorzadowy.jimdo.com/rocznik-samorz%C4%85dowy/dla-autor%C3%B3w-i-czytelnik%C3%B3w/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-01
Dziedzina:prawo
organizacja i zarządzanie
nauki polityczne
administracja
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »