English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ekonomia Międzynarodowa
Adres strony WWW: http://ekonomia-m.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/2402
Trzeci adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/em
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/376/
DOI: 10.18778/2082-4440
ISSN: [e]2300-6005 ; [p]2082-4440
Index Copernicus: 2014: 51,35 ; 2015: 62,39
Punktacja MNiSZW: 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki
Symbol UKD: 339.9(075.8)
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Wskazówki dla autorów: http://ekonomia-m.pl/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-09-01
Dziedzina:ekonomia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »