English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna
Poprzednie tytuły: Public Philosophy & Democratic Education
Adres strony WWW: http://filozofiapubliczna.amu.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/4816
DOI: 10.14746/fped
ISSN: 2299-1875
Index Copernicus: 2012: 3,85 ; 2013: 6,39 ; 2014: 43,93 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Symbol UKD: 1
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2012/1-2018/7/1
Pełne teksty: 2012/1-2018/7/1
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-02-19
Dziedzina:filozofia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »