English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kultura i Wartości
Adres strony WWW: http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://journals.umcs.pl/kw
DOI: 10.17951/kw
ISSN: [e]2299-7806
Index Copernicus: 2012: 5,32 ; 2013: 6,53 ; 2014: 61,39 ; 2015: 78,90
Punktacja MNiSZW: 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7 ; 2019: 20
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Filozofii
Symbol UKD: 80 ; 130.2 ; 159.9 ; 316.7
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2012/1-
Abstrakty: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Wskazówki dla autorów: http://journals.umcs.pl/kw/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-02-19
Dziedzina:kulturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »