English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Roczniki Historii Socjologii
Adres strony WWW: http://rhs.epigram.eu
ISSN: 2084-2031
Punktacja MNiSZW: 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Instytut Socjologii ; Oficyna Wydawnicza Epigram ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Symbol UKD: 316.2(091)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/1-
Abstrakty: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Wskazówki dla autorów: http://rhs.epigram.eu/dla_autorow.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-02-19
Dziedzina:socjologia
nauki społeczne
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »