English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Journal of Juristic Papyrology, The
Adres strony WWW: https://www.oxbowbooks.com/dbbc/jjp
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/181/
ISSN: 0075-4277
Punktacja MNiSZW: 2008: 10 ; 2009a: 6 ; 2009c: 10 ; 2010a: 9 ; 20120a: 15 ; 2012: 10 ; 2012a: 12 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 70
Kategoria ERIH: 2007: INT2 ; 2011: INT2
Data początkowa: 1946
Data online: 1946
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski. Instytut Archeologii. Zakład Papirologii
Symbol UKD: 930
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1946/1-2017/47
Pełne teksty: 1946/1-2017/47
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-18
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:BazHum
Arts & Humanities Citation Index (Web of Science Core Collection)
Current Contents - Arts & Humanities
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »