English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Sztuka Edycji
Adres strony WWW: http://www.sztukaedycji.umk.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ilp.umk.pl/?id=161
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji
DOI: 10.12775/SE
ISSN: [e]2391-7903 ; [p]2084-7963
Index Copernicus: 2013: 5,17 ; 2014: 61,22 ; 2015: 69,38
Punktacja MNiSZW: 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)
Symbol UKD: 808.2
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-09-01
Dziedzina:filologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »